Guvernanta corporativa

image 1

Angajamentul privind sustenabilitatea
Sustenabilitatea face parte integranta din istoria si cultura Eni. Este forta motrice a procesului de imbunatatire continua si intersecteaza toate domeniile de activitate ale companiei, garantand sustenabilitatea rezultatelor in timp si consolidarea procesului de dezvoltare si valorificare.


Etica corporativa si Guvernanta corporativa
Conceptul de „guvernanta corporativa” face referire la un sistem de administrare si guvernare a societatilor comerciale.
La momentul implementarii propriului sistem de guvernanta corporativa, Eni s-a concentrat pe principii-cheie cum ar fi integritatea si transparenta, sistemul fiind structurat in conformitate cu reglementarile generale si speciale aplicabile, dar si cu Statutul, Codul de conduita si recomandarile din Codul de Guvernanta Corporativa al Societatilor Cotate la Bursa, regulamentul de organizare interna si bunele practici aplicabile la nivel de sector.

Aviz juridic    Politica de confidentialitate